Bosstraat 2, 2861 Onze Lieve Vrouw Waver
015 75 76 37huisartsen@detorekens.be

Afspraak maken

Maak snel en online uw afspraak in onze algemene agenda, voor een raadpleging.

Afspraak maken

Onze dokters

Voor een afspraak bij een dokter naar keuze kan je hun individuele kalender raadplegen.

Kies een dokter

Onze Paramedici

Wij geven je graag meer informatie over onze paramedici.

Wie zijn zij?

Groepspraktijk De Torekens

Je vindt ons in de Bosstraat 2 te Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Boek hier je afspraak online bij één van onze dokters of je kan telefonisch een afspraak vastleggen op 015 75 76 37.
Maak steeds één afspraak voor één persoon.


COVID Pre-travel   -   Mijn Gratis PCR-test

Mijn Digitaal Covid Certifikaat (DCC)

Info-fiche Ben ik besmet ?   -   Info-fiche Testen    -    Info-fiche Quarantaine  

 

Covid-19  /  Sars-Cov2  /  Corona

Sinds 8 juni kunnen afspraken zowel online als telefonisch (liefst in de voormiddag tussen 8u en 12u) gemaakt worden. Gelieve bij online boeking rekening te houden met de gevraagde informatie en die eerlijk aan te geven.

Ook onze chronische patiënten verwachten we terug op de raadpleging, opdat eindelijk terug alle nodige opvolging kan gebeuren.

Je komt liefst alleen of met maximum één (gezonde) begeleider : de begeleider blijft in de wachtzaal (tenzij ouder met kind).

Wij voorzien voor elke raadpleging 20 minuten, gevolgd door 10 minuten voor ontsmetting van het kabinet: we zijn verplicht ons strikt aan deze timing te houden. 

Onze paramedici starten hun praktijk terug op: ook hier steeds na telefonische afspraak en mits strikte richtlijnen om besmetting van de patiënten te voorkomen.

FAQ

- Mogelijke besmetting met Covid-19 ?

- Hoog-risico contact / laag-risico contact ?

- eID en KidsID in orde ?

Hoe maak ik een afspraak ?

- Hoe verloopt de raadpleging ?

- Hoe verloopt een huisbezoek ?

- Kan ik mij laten testen ?

- Hoe kan ik betalen ?

- Wat is contactonderzoek ?

- Corona maakt me angstig / ik voel me er niet goed bij


Mogelijke besmetting met Covid-19 ?

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met

-  minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak :

hoest
dyspnoe (= kort ademigheid)
thoracale pijn (= pijn in de borstkas)
acute anosmie of dysgeusie (= geur- of smaakverlies)

OF

-  minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak:

koorts
spierpijn
vermoeidheid
rhinitis (= neusontsteking)
keelpijn
hoofdpijn
anorexie (= geen eetlust)
waterige diarree
acute verwardheid 
plotse val

OF

-  verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest...), zonder andere duidelijke oorzaak.


Hoog-risico contact >< laag-risico contact ?

Hoog risico (=nauw) contact

 • Een persoon met een cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m (“face to face”), bijvoorbeeld in een gesprek, zonder correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekkend) door één van beide personen. Dit omvat, onder andere, huisgenoten, kinderen van dezelfde groep in een residentiele collectiviteit, vrienden met wie men een maaltijd deelde en eventueel naaste buren op het werk.
 • Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt.
 • Een persoon die in direct contact is geweest met excreties of lichaamsvloeistoffen van een COVID-19 patiënt, zoals tijdens het zoenen en mond-op-mond beademing, of contact met braaksel, stoelgang, slijmen, enz..
 • Een persoon die door de "Coronalert" applicatie werd geïdentificeerd als een nauw contact.
 • Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting).

Laag risico contact

 • Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van <1,5 m (“face to face”), maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt (neus en mond bedekt).
 • Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van <1,5 m (“face to face”).
 • Een persoon die zich meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar waarbij een afstand van >1,5 m gerespecteerd werd.
 • Gezondheidspersoneel aan COVID-19 patiënten en laboratoriummedewerkers die stalen van COVID-gevallen hanteren en daarbij de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen (zie aanbevelingen voor het rationeel gebruik van maskers), worden niet beschouwd als contacten. Net als bij de bevolking in het algemeen, geldt voor hen wel een algemene aanbeveling om strikte handhygiëne toe te passen en op afgesloten openbare plaatsen een mondmasker te dragen.
 • Gezondheidspersoneel wordt beschouwd als een hoog-risico contact als er tijdens de zorg of het medisch onderzoek van een COVID-19 patiënt een contact binnen een afstand van 1,5 m is geweest, zonder gebruik van de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen. Met uitzondering van aerosoliserende procedures of langdurige blootstelling aan een bevestigde patiënt zonder masker, wordt het chirurgisch masker als adequaat beschouwd.
 • Gezondheidspersoneel die zich in dezelfde kamer bevonden als een COVID-19 patiënt zonder persoonlijke beschermingsmiddelen, maar nooit binnen 1,5 m van de patiënt, worden beschouwd als een contact met een laag risico.

eID en KidsID in orde ?

We merken regelmatig dat eID en KidsID (je identiteitskaart dus) niet in orde is/vervallen is. Zorg ervoor dat je tijdig je ID kaart laat hernieuwen (zeker bij kinderen) want heel wat gegevens zijn momenteel alleen beschikbaar mits een recente ID kaart (GDPR beveiliging). 

Onder andere resultaten van Covid-tests en onderzoeken in andere ziekenhuizen buiten de regio kunnen we maar opzoeken via de HUBs en COZO mits je ons de juiste eID gegevens bezorgt.


Hoe maak ik een afspraak?

Je kan voorlopig alleen telefonisch een afspraak maken: onze online agenda blijft gesloten. Hierdoor kan onze secretaresse of één van de artsen aan de hand van een checklist bepalen op welke raadpleging je best terecht kan (scheiden van besmettelijke en niet-besmettelijke patiënten).


Hoe verloopt een raadpleging?

Bij de huisarts

Je komt zeker op tijd: niet te vroeg, niet te laat.
Je komt liefst alleen of met maximaal één begeleider: de begeleider blijft in de wachtzaal (tenzij ouder met kind).
Je draagt een (eigen) mondmasker en je ontsmet je handen met alco-gel bij binnenkomen.
De arts komt je ophalen in de wachtzaal en begeleidt je naar het kabinet: zelf tracht je geen deuren of deurklinken aan te raken.
Na het onderzoek begeleidt de arts je naar de uitgang.
Nadien wordt het kabinet volledig ontsmet voor de volgende patiënt.

Bij de paramedici

Je komt zeker op tijd: niet te vroeg, niet te laat.
Je komt liefst alleen of met maximaal één begeleider: de begeleider blijft in de wachtzaal.
Je draagt een (eigen) mondmasker en je ontsmet je handen met alco-gel bij binnenkomen.
De paramedicus belt je op je GSM en komt je aan de praktijkdeur opwachten.
Je zit NIET in de wachtzaal, maar gaat direct mee naar kabinet 2 (paramedici).
Op het einde van de raadpleging begeleidt de paramedicus je mee naar buiten.
Nadien wordt het kabinet volledig ontsmet voor de volgende patiënt.


Hoe verloopt een huisbezoek?

Van zodra de huisarts aanbelt zet je je eigen mondmasker op (geldt ook voor andere aanwezigen).
Je zorgt voor een vrije plaats aan een tafel, die kan ontsmet worden.
Op het einde van het bezoek wordt liefst elektronisch afgerekend.
Hou de deuren open voor de arts, zodat die niet (mogelijk) besmet geraakt.


Kan ik mij laten testen?

Neuswisser - PCR Covid-19 test

Zoals je wellicht in de media hebt vernomen, is het de bedoeling om in het kader van de exit strategie de bevolking uitgebreider te gaan testen op COVID-19. Vanaf 4 mei kunnen in principe alle mensen die klachten hebben die mogelijk wijzen op een COVID-19-infectie, getest worden. Het is echter áltijd de arts die bepaalt of een patiënt al dan niet getest wordt.

Gezien de testcapaciteit in de loop van volgende week nog verder wordt uitgebouwd, moeten de huisartsen rekening houden met de capaciteit die lokaal beschikbaar is. Er worden bij voorrang die patiënten getest van wie de huisarts na telefonische anamnese vindt dat er een klinisch onderzoek moet gebeuren.

Systematisch testen van alle patiënten is dus voorlopig nog niet mogelijk. 

Bloedstaal - Immuniteitsbepaling in bloed

De immuniteitsbepaling via bloedstaal is nu mogelijk.
De arts neemt een bloedstaal af en hierop kunnen antistoffen tegen het virus SARS-Cov-19 virus bepaald worden.

Let wel ! 

 1. de bepaling heeft pas zin 2 à 3 weken na mogelijke besmetting
 2. de bepaling van antistoffen heeft waarschijnlijk geen nut meer 3 maanden na een mogelijke besmetting

Hoe kan ik betalen?

Om het risico van besmetting maximaal te beperken verkiezen wij elektronisch betalen: dit kan via PayConiq en/of Bancontact.

Onze toestellen werken contactloos (indien uw kaart dit toelaat) of via intoetsen van de pincode (met wattenstaafje).


Wat is contact onderzoek?

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voert de overheid vanaf 11 mei 2020 contactonderzoek uit.

Als iemand ziek wordt door het virus dat COVID-19 veroorzaakt, wordt aan die zieke persoon gevraagd met wie hij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn. Het contact center belt of bezoekt dan die contactpersonen. Ze geven advies over wat ze moet doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken. Hoe meer besmettingen op die manier kunnen vermeden worden, hoe beter. 

Met contactonderzoek probeert men dus te verhinderen dat het coronavirus opnieuw opflakkert. Het blijft uiteraard belangrijk om de regels te respecteren, zoals regelmatig je handen wassen en afstand houden van elkaar. 

Wat dit inhoudt kan je bekijken in een filmpje over contact onderzoek of nalezen in deze folder.

LET OP  ! ! !  

Contact tracing gebeurt alleen via de volgende nummers :

 • Telefoon : 02 214 19 19
 • SMS : 8811

Krijg je telefoon of SMS van een ander nummer, negeer dit en klik nooit op de aangegeven link !

(Bron : Federale Politie)


Corona maakt me angstig, ik voel me er niet goed bij

Nu iedereen al zo lang "op zijn kot" zit, heb je soms nood aan een gesprek om je angsten en je gevoelens kwijt te raken. 

Eerst en voor alles blijven wij als huisartsen hiervoor beschikbaar, aarzel niet om ook hiervoor met ons contact te nemen.

Wens je meer op je zelf hulp te zoeken, probeer dan volgende links :

Tele-onthaal : gratis en anoniem, 24/24 en 7/7

Awel : gratis en anoniem voor kinderen en jongeren

Het is een fase : voor bijna-mama's en mama's in corona-tijden

Iedereen OK ? : helpt je je mentale weerbaarheid te versterken, je kalmer te voelen en te blijven functioneren